Hopp til hovedinnhold

Landbruksutstilling 1924

Selskabet for Norges Vels landbruksutstilling, som nå var overtatt og Norsk Folkemuseum, ble fornyet i 1924

  • 1/1
    Fra utstillingen montert av Gisle Midttun i Landbruksmuseet murbygning, 1924 Norsk Folkemuseum

«Bygdømuseet.»

Skandinaven 8. juni 1924

«Landbrugsmuseet paa Bygdø aabnes i ny Skikkelse.

I Nærvær av Direktionen for Det kongelige Selskab for Norges Vel blev Landbrugsmuseet paa Bygdø i gaar aabnet efter en gjennemgribende Forandring. Den gamle, store og uensartede Samling er nu greit og oversigtlig ordnet under et Tag. Konservator Midttun har foretat Ominnredningen efter en klar og logisk Plan. 

Kun de Redskaber som direkte har været anvendt ved det forskjellig forefaldende Arbeide paa en gaard, er medtat, og av disse bare de bedste, mest typiske.

De Gjenstande som skriver sig fra Tiden efter det Skillle Maskinredkaberne har faat i Landbruget er overført til Hølskolen paa Aas.

Dubletter, mindre typiske Gjenstande og Redskaber som i nyere Tid er lavet efter gamle Modeller er magasinert, tilgængelig for Studerende og andre specielt Interesserte. Herved er den almindelige Feil, at Samlingernes overvældende Mengde hindret den Besøgende i at fæste sig ved de enkelte Gjenstande, undgaaet. I første Etage er ordnet de Redskaber som har benyttet ved Udearbeide. Paa Grund af de faa bevarte Gjenstande har man maattet gi Afkald paa en Ordning efter de forskjellige Landsdele, og bare rettet sig efter Typen og den kronologiske Rækkefølge.  Bedste og fyldigst er Husfliden, den almindelige Hjemmeindustri af Brugsgjenstande representert.

Denne Del af Samlingen, som vel ogsaa er den som for Publikum er af størst Interesse, finder En i anden Etage. Her er Redskaber og Verktøi fra alt fra det mangfoldige Arbeide paa en gammeldags Gaard.

 Rebslagerverktøi, Dreiebænker, Fladvæver og Haandvæver, alt findes her, klart ordnet og let tilgjengelig.

Efter at Museet var beset rettet Formanden i Det kongelige Selskab for Norges Vel, Godseier Borch, en varm Tak til Konservator Midttun for det gode Arbeide han hadde udført for at skaffe et klart Overblik over vort Landbrugs historiske Udstilling.

Han vilde saa en speciel Tak til Direktør Aall for det Arbeide og den Interesse Norsk Folkemuseum havde vist den gode Sag. 

Direktør Aall takket Selskabet for Norges Vel for den Tillid det havde vist Norsk Folkemuseum ved at overlate det Arbeidet. Dette var blit meget lettet ved det store Arbeide som alt var udført av Sekretær Tveter som han vilde faa takke for det værdifulde Arbeide han hadde udført for at sikre de gamle Redskabsformer for Museet.