Hopp til hovedinnhold

Låve fra Elnan Vestre

Steinkjer, 1899-ca. 1960
Bygningsnummer 054

  • Rød låve fra Trøndelag. Gråtass står på tunet.
    1/1
    Elnanlåven Stian Nybru / Norsk Folkemuseum

Bygningen er opprinnelig en enhetslåve, med alle landbrukets funksjoner under ett tak, som var idealet rundt 1900. Den eldste delen er fra 1899, og gjennom bygningens brukstid, fram til 1960-tallet, ble den påbygd og modernisert i flere etapper.

Til slutt var den både i størrelse og form blitt lite representativ for Trøndelags driftsbygninger. Ved oppføringen på museet ble derfor bygningselementene brukt fritt i en ny sammenstilling, for å kunne vise en mer vanlig trøndersk driftsbygning fra senere tid.

Denne store vinkelformede låven danner nå to sider i et firkanttun, og utvendig framstår den slik en driftsbygning kunne ha vært på 1950-tallet i Trøndelag.

I den gamle fjøsdelen er det innredet rom for husdyr, i den andre fløyen aktivitetsrom for deltakende formidling og undervisning. Bruksrom som gårdsverksted og vognskjul innredes også.

Overført til museet 1998, gjenoppført 2001