Lendestova – 80 år på Norsk Folkemuseum!

Tidlig om ettermiddagen, den nest siste dagen i august 1939, hadde en gruppe mennesker samlet seg i utkanten av Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum.

 • Det gamle jærhuset på Lende sto noen år ved siden av Johannes Lendes nybygde våningshus og driftsbygning før det ble flyttet til Norsk Folkemuseum. Fotografi fra 1933. (Foto/Photo)
  1/1
  Det gamle jærhuset på Lende sto noen år ved siden av Johannes Lendes nybygde våningshus og driftsbygning før det ble flyttet til Norsk Folkemuseum. Fotografi fra 1933. Norsk Folkemuseum

Folkemengden hadde møtt opp i anledning innvielsen av det nyoppførte jærhuset på Norsk Folkemuseum. Den hvitmalte bygningen, med de karakteristiske «skutene» i stein på hver gavlside, hadde blitt flyttet fra gården Lende i Time kommune på Jæren noen år tidligere. Da innvielsen fant sted var de fleste våningshusene i museets «landsbygd» på plass, og huset var derfor et forholdsvis seint tilfang til museets bygningssamling. Hans Aall ga bygningen navnet «Lendestova».

I år er det 80 år siden huset ble åpnet for publikum. Det markerer vi med å begynne arbeidet med å revitalisere utstillingen og formidlingen knyttet til dette bolighuset fra Jæren.

 • Dette fotografiet er tatt like etter at det gamle huset på Lende er revet. (Foto/Photo)
  1/1
  Dette fotografiet er tatt like etter at det gamle huset på Lende er revet. Ukjent fotograf / I privat eie

Den siste eieren av Lendestova var Johannes Lende. Han bodde nesten tjue år i Montana på begynnelsen av 1900-tallet. Da han kom tilbake til Lende for godt, bygget han nytt våningshus og ny driftsbygning. Fetteren hans, Sem Sæland, nordlysforsker og på den tiden rektor på Universitetet i Oslo, foreslo å få flyttet det gamle huset til Folkemuseet. I 1933 ble det nærmere hundre år gamle jærhuset plukket fra hverandre og fraktet til Oslo.

 • Hans Aall (t.v.) og Sem Sæland fotografert under åpningen av Lendestova i 1939. (Foto/Photo)
  1/2
  Hans Aall (t.v.) og Sem Sæland fotografert under åpningen av Lendestova i 1939. Norsk Folkemuseum
 • Sem Sæland holdt tale under åpningen på Bygdøy hvor han fortalte om barndomsminnene han hadde fra huset. (Foto/Photo)
  2/2
  Sem Sæland holdt tale under åpningen på Bygdøy hvor han fortalte om barndomsminnene han hadde fra huset. Norsk Folkemuseum