Hopp til hovedinnhold

Lin og ull i Litauen og Norge

Utstillingen fulgte veien fra sau og linplante til ferdig tekstil, og oppdaget forskjeller og likheter mellom linet og ullen, og mellom norske og litauiske tradisjonelle redskaper og teknikker.

  • Broderi på livstykke
    Ullbroderi. Detalj av livstykke. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

I Norge har ull vært ett av de viktigste materialene til klær og andre tekstiler fra langt tilbake i førhistorisk tid og helt frem til i dag. Samtidig er det mye som er endret i forholdet mellom mennesker og ull i Norge. I det gamle bondesamfunnet hadde nesten alle egne sauer og lagde klær og tøy av ulla selv. Sånn er det ikke lenger og mange av de tradisjonelle håndtverksprosessene blir stadig fjernere for de fleste nordmenn. Likevel er veien fra sau til klær fremdeles en viktig del av kulturen og språket igjennom sanger, historier og talemåter. 

 I Litauen er linet på samme måte en viktig del av kulturen og «linets lidelse» (lino mūka) fra plante til ferdig tekstil finnes igjen i eventyr, tradisjoner og skikker. Det dyrkes nesten ikke lin i Litauen lenger og selv om lin-veving fortsatt er viktig er mye av produksjonen er nå maskinell. Derfor er det slik at stadig færre kan de tradisjonelle teknikkene eller vet hvordan de gamle redskapene ble brukt.

  • 1/1
    Kvinner som karder og spinner. Valle i Setesdal. A. B. Wilse / Norsk Folkemuseum

Utstillingen var en del av et EØS prosjektet «Making and growing – Traditions between fibre and fabric» der Norsk Folkemuseum og Museumshåndverkerne samarbeidet med «Fine Crafts Association of Vilnius» og håndverkere fra landsbyene Krikštėnai og Gyvoliai i Litauen. Utstillingen var en vandreutstilling som ble vist flere steder i både Norge og Litauen. Målet med utstillingen var å spre kunnskap om og interesse for tekstiltradisjoner i de to landene.