Hopp til hovedinnhold

Audun Kjus: Skriftlige arbeider

Et utvalg

2016
Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. Tidsskrift for Kulturforskning 15/2, 83-102. Forfattere: Leiv Sem, Line Esborg, Kyrre Kverndokk og Audun Kjus.

Kulturhistoriske arkiv – kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen, etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02.2016. Heimen 53/3-4, 335-34. Forfattere: Line Esborg, Ida Tolgensbakk og Audun Kjus.

2015
Gjeting. TradLab-hefte 4. Norsk Folkemuseum.

Det store spørsmålet. Julehilsen fra Norsk etnologisk gransking. Norsk Folkemuseum.

Immaterielle kulturminner på museum. Museumsbulletinen 78/1-2, 64-67.

Kulturgjenstander og gjenstandskultur. Innledning til By og bygd 46. Museumsforlaget. Forfattere: Kari Telste, Kristina Skåden og Audun Kjus.

Kulturgjenstander og gjenstandskultur. By og bygd 46. Red. Kari Telste, Kristina Skåden og Audun Kjus, Museumsforlaget.

2014
Skafottsanger. I red. Line Esborg og Dirk Johannsen, «en vild endevending av al virkelighet», Norsk Folkeminnesamling i hundre år, Novus forlag, 323-333.

-Skriv fritt og selvstendig! Skriftlige, kvalitative spørreundersøkelser. Sosiologisk tidsskrift 22/4, 383-393. Forattere: Line Grønstad og Audun Kjus.

Siver Nattmann: Siste ord og tanker. Etnisk Musikklubb, EM48. CD med norske skafottsanger med et fyldig hefte som forteller om sjangerens historie.

2013
Adam and Lucifer. A Royal Example. Law and Literature 25/3, 466-482.

Hvorfor spørre? Norsk etnologisk gransking og spørrelistas framtid. Tidsskrift for kulturforskning 12/1, 41-58.

Nils Lid (1890-1958). I Anne Eriksen og Bjarne Rogan (red.): Etnologi og folkloristikk, en fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie, Novus, 137-153.

Audun Kjus - Norsk Folkemuseum

2012
P.A. Munch. Historiker og nasjonsbygger. Dreyer. Red. Sverre Bagge, John Peter Collett & Audun Kjus.

Det historiske sagnet og den vitenskapelige Norgeshistorien.  I Sverre Bagge, John Peter Collett & Audun Kjus (red.): P.A. Munch. Historiker og nasjonsbygger, Dreyer, 80-92.

Death and the Boogeyman.  Annals of the University of Alba Iulia, 193-198. 

2011
Fortellinger i tussmørket. Julehilsen fra Norsk etnologisk gransking. Norsk Folkemuseum.

Autoritet og eksempel. Forfattere: Audun Kjus, Ines Espås Bartolo, Anne Eriksen, Ellen Krefting, Lise Camilla Ruud, Anne Birgitte Rønning, Jon Vidar Sigurdsson og Kristoffer Vadum. Rhetorica Scandinavica 58, 57-78.

Død som straff i middelalderen. Unipub.

2010
Stories at Trial. [Engelsk utgave av Sakens fakta]. Deborah Charles Publications.

Justissektorens værelser. Landsverneplan for justissektoren : historiedel. Justisdepartementet.

Eksempelet Sofie Johannesdatter. Tidsskrift for kulturforskning 9/2, 91-112.

2009
Død som straff i Norges eldste lover. I Anders Gustavson (red.): Döden speglad i aktuell kulturforskning, Kungliga Gustav Adolfs Akademien, 69-85.

Ordet og livet i straffeprosessen. Retfærd  125, 2/32, 46-55.

2008
Sakens fakta. Fortellingsstrategier i straffesaker. Unipub .

2006
Homo narrans i strafferetten. Kritisk Juss 32/3, 254-259.

2005
Jeg skal ta deg med bak senteret, så får du se hva som skjer… – Fortellinger fra vitneboksen. I Eric Bylander & Per Henrik Lindblom (red.): Muntlighet vid domstol i Norden, Iustus, 291-316.

Jakten på de forsvunne tusenlappene. Fortelling, forankring og formodning i rettslig bevisvurdering. I Bjørn C. Ekeland, Ingrid Lundeberg & Svein Atle Skålevåg (red.): Studier av dommen. Konferanserapport. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, 49-78.

2003
Sitt fedrelands Herodot : P.A. Munch og det norske folks historie. Norsk folkeminnelags skrifter 154. Norsk folkeminnelag / Aschehoug.

2002
Et nytt liv for sjøfløyta. Om revitaliseringen av et musikkinstrument. Nord Nytt 83, 37-55.

2000
Bråvollene, en slagmark i Nordens historie. Nord Nytt 81, 67-81