Leif Pareli: Skriftlige arbeider

Et utvalg

Leif Pareli - Norsk Folkemuseum

Nytt land, nytt liv: Åtte innvandrere om møtet med Norge. I Fjellheim og Hjemdahl (red.): Inn i et nytt årtusen – museene og samtiden. 2007

Et pakistansk hjem på museum. Den flerkulturelle samtid ønsker velkommen inn. I: Tidsskrift for kulturforskning. 2004

En gamme blant nasjonalskattene. Om samenes skiftende plass ved Norsk Folkemuseum. I Bjorli, Jensen og Johnsen (red.): Museum i friluft – By og Bygd XXXVIII. 2004

Samene – grenselandets urfolk. I Büchten, Dzjakson og Nielsen (red.): Norge – Russland. Naboer gjennom 1000 år. 2004

L’art des sâmes. I Malaurie (red.): L’art du Grand Nord. 2001

Samiske vegger, samisk kunst. Om kunst som etnisk identitetsuttrykk i samiske hjem i storbyen, I Johnsen, Bing, & Boe (red.): Menneske og bomiljø. 1996

Museumstiltak for innvandrerkultur. Norsk museumsutviklings skriftserie 4, 1994.