Niels Gerhard Johansen: Skriftlige arbeider

Et utvalg

Niels Gerhard Johansen - Norsk Folkemuseum

Olav Hanssons rosemaling hentet ut av mørket   By og bygd 44  2012

Farver og dekor i Wesselsgate 15 Forsteinet tid, By og bygd 42 2010

Farvearkeologisk undersøkelse av Restauranten – konservering av Festsalens veggdekor, Museumsbulletinen 3/2005.

Ibsens leilighet - i farger. En moderne leilighet i byens beste strøk. Artikkel av Niels Gerhard Johansen og Birte Sandvik i Fortidsminneforeningens årbok 2006..

Ibsens leilighet i farver, Museumsbulletinen 2/2006

Nå kan vi se at taket er rosemalt, Museumsbulletinen 4/2003

Restaurering av Thaanings portrett av P.A.Floor, Museumsbulletinen 3/2002

«Himmelen » faller ned i Oslo domkirke, St. Hallvard 3/1996

Polypropylen på sammenbruddets rand, Meddelelser om konservering, Nordisk Konservator Forbund, nr. 10, 1994