Fjøs fra Loftsgård

Sel, ca. 1850
Bygningsnummer 042

Seterfjøsene var ofte enklere og mindre enn fjøset på gården. Kyrne var ute på beite hele dagen, og var inne i fjøset bare under melking og om nettene. Fjøset fra Loftsgård er stort, og har plass til mange dyr. 

Overført til museet 1907, gjenoppført 1910