Marie Skoie

Leder for Kulturhistorisk seksjon
Konservator NMF

Utdannelse

Cand.philol
Hovedfag i historie
Universitetet i Oslo 2002


Hovedoppgave
«Da tiden ble normal: Innføringen av felles tid i Norge på slutten av 1800-tallet»