Med lov skal land byggjast

Glimt fra norsk rettslig gjennom 1000 år.

 • Med lov skal land byggjast (Foto/Photo)
  1/2
 • Med lov skal land byggjast (Foto/Photo)
  2/2
 • Med lov skal land byggjast (Foto/Photo)

Hovedvekten i utstillingen lå på utvikling av de rettsskapene og rettsutøvende institusjonene i det norske samfunnet. Utstillingen inngikk som en del av prosjektet «Norsk Rettsmuseum» som hadde pågått siden 1979, finansiert av Justisdepartementet.

Utstillingen viste både de mørke sidene ved rettslivet: bøddeløkser, brenn­merkings­jern og gapestokker, så vel,som kontorinteriør, uniformer og utstyr fra rettsaler.

 • Med lov skal land byggjast (Foto/Photo)
  1/1
 • (Foto/Photo)