Med lov skal land byggjast

Glimt fra norsk rettslig gjennom 1000 år.

  •  (Foto/Photo)

Hovedvekten i utstillingen lå på utvikling av de rettsskapene og rettsutøvende institusjonene i det norske samfunnet. Utstillingen inngikk som en del av prosjektet «Norsk Rettsmuseum» som hadde pågått siden 1979 finansiert av Justisdepartementet.

Utstillingen viste både de mørke sidene ved rettslivet: bøddeløkser, brennmerkingsjern og gapestokker, så vel,som kontorinteriør, uniformer og utstyr fra rettsaler.