MIDDAG I NORGE 2020

– Hva spiser vi og hvor gjør vi det?

  • Middag i Norge 2020 (Foto/Photo)
    1/1
    Andrea Gjestvang

Dokumentarfotografen Andrea Gjestvang har fotografert 26 norske husstander mens de spiser middag. Dette er en utendørs fotoutstilling som vises på Norsk Folkemuseum i sommer. Gjestvang har prøvd å få frem personligheten både hos menneskene hun besøker og i omgivelsene deres. Hvem er disse menneskene? Hva spiser de og hvordan har de det hjemme hos seg?
MatPrat har produsert utstillingen.

  • Middag i Norge 2020 (Foto/Photo)
    1/1
    Andrea Gjestvang

Utstillingen passer godt inn i Norsk Folkemuseums fortellinger om dagligliv i Norge inn i vår egen tid. Mat og hverdagsliv er gjennomgående temaer i museets utstillinger og samlinger. Studier av hjem og boskikk er sentralt i museets forskning.

Museet er også opptatt av fotografier som gir et variert bilde av Norge og av fotografi som uttrykk. Både profesjonelle fotografer og amatørfotografer er representert i museets samlinger. Gjennom forskning og feltarbeid har museet også gjennom mange år skapt omfattende fotografisk dokumentasjon fra store deler av landet.