Bygninger fra middelalderen

Selv om Norsk Folkemuseum ansvarsområde er tiden etter 1537 erdet noen få bygninger fra middelalderen i Friluftsmuseet.