Bygninger fra middelalderen

Selv om Norsk Folkemuseum ansvarsområde er tiden etter 1537 er det noen få bygninger fra middelalderen i Friluftsmuseet.