NEG på minner.no

- museenes nye innsamlingsportal for muntlig historie og personlige minner

Her kan du delta:

  • Kolasj neg 259
    1/1
    Den første innsamlingen handler om lek

Å ta vare på samfunnsminnet er alles oppgave

Målet for nettstedet minner.no er en bred innsamling av kunnskap om menneskers liv før og nå. Hvis du vil at dine erfaringer og perspektiv skal være med i denne minnebanken, kan du selv sørge for å få dem innført.

Det er Norsk Folkemuseum og Nordiska Museet som har tatt initiativ til å etablere nettsidene minner.no og minnen.se. I tiden som kommer vil vi jobbe med å videreutvikle disse sidene. 

Spørsmål, kommentarer og andre innspill er velkomne, og kan sendes: neg@norskfolkemuseum.no

Henvendelser om tekniske spørsmål sendes: support@kulturit.no