Utviklingsprosjekt 2019 - 2021

Høsten 2018 fikk Lillehammer museum og Norsk Folkemuseum støtte fra Kulturrådet til et prosjekt som vil gi et stort løft til arbeidet med muntlig historie i Norge.

 • Maret Elle Varsi i diskokofte på Varangermarkedet i 2018. I et av delprosjektene skal Tana og Varanger museumssiida undersøke koftebruken i varangerområdet. (Foto/Photo)
  1/1
  Maret Elle Varsi i diskokofte på Varangermarkedet i 2018. I et av delprosjektene skal Tana og Varanger museumssiida undersøke koftebruken i varangerområdet.

Satsningen "Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon" er et samarbeid mellom tolv konsoliderte museer og stiftelsen Memoar. I løpet at tre år skal de gjennomføre nitten små og store innsamlingskampanjer, samtidig som nettstedet minner.no videreutvikles som en felles innsamlingsplattform. 

Målet er å styrke norske museers evne til å samle, ta vare på, utforske og formidle intervjuer av ulike slag. Arbeidet vil øke omfanget til minneinnsamlingen ved norske museer og utvikle verktøy og metoder i samspill mellom museer, forskere og publikum.

Prosjektet gjennomføres i regi av det nasjonale museumsnettverket for samtidsdokumentasjon, Samtidsnett. Det er KulturIT som utfører den tekniske utviklingen. Arbeidet ledes av Svein Gynnild (koordinator for Samtidsnett / Lillehammer museum) og Audun Kjus (faglig leder for Norsk etnologisk gransking / Norsk Folkemuseum).

Deltakere

 • Musea i Sogn og Fjordane

  Kontaktperson: Aud Ross Solberg, aud(a)misf.no Livsløpsintervju med fokus på følgjande tema: Barndom/oppvekst, bryllaup, kjønnsroller, julefeiring

 • Norsk teknisk museum

  Kontaktperson: Nina Bratland, nina.bratland(a)tekniskmuseum.no Prosjektet tar utgangspunkt i påstanden "nå er vi alle fotografer". Sammen med innsamling av bilder følger spørsmålet: "Hvem er du som fotograf?"

 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum

  Kontaktperson: Anja Langgåt, anja.langgat(a)norskfolkemuseum.no

 • Stiftelsen Lillehammer museum

  Kontaktperson: Svein Gynnild, svein.gynnild@maihaugen.no Prosjekt 1) Minner fra frivillige ved OL i 1994 Prosjekt 2) Lågåsildfiske Prosjekt 3) Minner om Gråhøgdbu – ei hytte tilhørende Turistforeningen som er flyttet til museet

 • Vest-Agder-museet

  Kontaktperson 1: Birgitte Sørensen, b.sorensen@vestagdermuseet.no Kontaktperson 2: Thorunn Lunde, t.lunde@vestagdermuseet.no Prosjekt 1) Marnarminner. Innsamling av minner fra personer som har arbeida på bedriften Marnar Konfeksjonsfabrikk (1947-1974) i Mandal. Det er kun et fåtall som selv vil kunne bruke nettstedet minne.no og innsamlinga må derfor skje på annet vis og ev. skrives inn av museets ansatte seinere. Prosjekt 2) Minner fra "Våningen". Arbeiderboligen Våningen ved AS Sjølingstad Uldvarefabrik ble oppført i 1894 og var i bruk fram til 1980-tallet. Vi vil bruke minne.no til å samle historier fra byggets tidligere beboere. Det vil være varierende muligheter for at disse selv kan bruke nettstedet, så museets ansatte må trolig gjøre en jobb i innsamlinga her. Prosjekt 3) Jernbaneminner. Innsamling av minner fra personer som hadde tjeneste ved jernbanen i driftstiden (nedlagt i 1962) Utfordring her er at mange av disse selv ikke er istand til å bruke et nettsted som minne.no. Innsamlingen må derfor skje på en annen måte og eventuelt skrives inn av museets folk. Prosjekt 4) Lån av foto fra private fra driftstiden til Setesdalsbanen, skanne dem og foreta nedskrivning av informasjon om bildene. Tanken er både å arrangere "bildekafeer" hvor bilder scannes og informasjon skrives ned.

 • Museene i Sør-Trøndelag avd Kystmuseet

  Kontaktperson: Hans Jakob W. Farstad, hans.jakob.farstad@kystmuseet.no Delprosjekt 1: Hermetikkfabrikker på Hitra og Frøya. Fokus: Arbeiderene på fabrikken. Problemstilling: Hvilke minner fra arbeidet på fabrikkene sitter folk igjen med? Hva var nytt? Hva var vanskelig? Hvordan var forholdet til andre arbeidere og funksjonærer. Delprosjekt 2. Arbeidsinnvandring i havbruket. Fokus: Integrering i arbeidslivet for fremmedarbeidere på Hitra og Frøya. Problemstilling: Hvilke minner sitter arbeidsinnvandrere igjen med fra sine første arbeidsdager i havbruksnæringen?

 • Bergen sjøfartsmuseum

  Kontaktperson: Bjørn Enes, bjorn.enes@memoar.no Sjøfartshistorie etter 1945: Minner frå levd liv i arbeids-, fritids- og privatliv frå personar som er eller har vore knytta til norsk sjøfart i nyare tid (etter 1945)

 • Jærmuseet

  Kontaktperson: Per Inge Bøe, pib(a)jaermuseet.no Ulike innfallsvinkler knyttet til Øglænds produkter som DBS og Tempo. F.eks spørreliste/foto: "Min første sykkel".

 • Jærmuseet, flyhistorisk museum

  Kontaktperson: Sondre B. Hvam, sbh@jaermuseet.no Backfire - Norske jagerflyulykker under den kalde krigen

 • Orkla Industrimuseum (avd. i Museene i Sør-Trøndelag)

  Kontaktperson: Torstein Bach, torstein.bach(a)oi.no Arbeidslivsminner fra industriarbeidsplasser i Orkladalføret, samt fra nedlagte virksomheter knyttet til jernbane og gruvevirksomhet.

 • Vestfoldmuseene IKS

  Kontaktperson: Lise Emilie Talleraas, lise.talleraas(a)vestfoldmuseene.no Bunad og bunadbrukere i historisk og samtidig kontekst

 • Stiklestad nasjonale kultursenter avd Egge museum

  Kontaktperson: Bodil Østerås, bodil.oesteraas(a)snk.no Landbruk. Arbeidet vil ta utgangspunkt i museets landbrukssamling og samtidig belyse ulike sider ved landbruket i historisk og samtidig kontekst.

 • Anno, Glomdalsmuseet

  Kontaktperson: Mari Østhaug Møystad, mari.moystad(a)annomuseum.no Romanifolkets/taternes kulturminner- historier rundt steder. Dette kan både være stedene der romanifolket/taterne slo seg ned (sletter, viker, naust etc.) men det kan også være skysstasjoner, kjente hus (eks Milla huset) eller institusjoner som for eksempel Svanviken arbeidskoloni. Romanifolkets/taternes livshistorier.

 • Varanger samiske museum

  Kontaktperson: Ingvild Marie Bjørnå Pettersen, ingvild.pettersen(a)dvmv.no Bruk av kofte (den samiske folkedrakten). Kofta var frem til andre verdenskrig et hverdagsplagg i samiske områder, men har i dagens samfunn en annen funksjon – et stasplagg som viser hvilken tilhørighet en person har til et område og en slekt, men også med rom for at hver enkelt kan forme og uttrykke sin identitet. I samisk sammenheng er ikke kofta bare en folkedrakt, det er også fashion. Den har fulgt storsamfunnets motesvingninger, for eksempel i forhold til skjørtelengde. Men den har også blitt brukt både som et samepolitisk symbol og som et uttrykk for motstand mot fortielse og fornorskning. I dag er den lokale Nessebykofta ofte å se, men det er påfallende få eksemplarer av den i museets gjenstandssamling. Fordi det er ulike trender i koftenes utforming og bruk vil det være ekstra interessant å få dokumentert minnesfortellinger knyttet til hver enkelt kofte, slik at man får belyst de ulike momentene som påvirker valgene. Hvilken anledning skulle kofta brukes til, hvordan sammenheng ble den utformet i, hva skulle akkurat denne kofta uttrykke?

Til sammen omfatter prosjektet nitten ulike minneinnsamlinger. Grovt kan de sorteres i tre kategorier. Samtidig som innsamlingene foregår skal nettstedet / arkivet minner.no utvikles og forberders i tråd med behovene som melder seg.

Arbeiderminner 
Arbeiderminner fra Orkla-dalføret – Mist/Orkla industrimuseum 
Arbeiderminner fra hermetikkfabrikkene på Hitra og Frøya – Mist/Kystmuseet 
Minner fra arbeidsinnvandring i havbruket – Mist/Kystmuseet 
Arbeiderminner fra norsk sjøfart – Bergen sjøfartsmuseum 
Arbeiderminner fra Marna konfeksjonsfabrikk – Vest-Agder-museet 
Minner fra arbeiderboligen Våningen – Vest-Agder-museet 
Minner fra driften av Setesdalsbanen – Vest-Agder-museet  

Lokale kulturhistoriske innsamlinger 
Erfaringer, kunnskaper og fortellinger fra lågåsildfiske – Stiftelsen Lillehammer museum 
Minner om Gråhøgdbu, en DNT-hytte som er flyttet til museet – Stiftelsen Lillehammer museum 
Bruken av kofte i Varanger-området – Varanger samiske Museum 
Livsløpsintervju for å fornye permanente kulturhistoriske utstillinger – Musea i Sogn og Fjordane 
Fornying av landbruksutstilling – Stiklestad nasjonale kultursenter/Egge museum 

Nasjonale kulturhistoriske innsamlinger 
Nasjonal innsamling av intervjuer med norske fotografer – Norsk Folkemuseum 
Nå er vi alle fotografer, men hvem er du som fotograf? – Norsk teknisk museum 
Fortellinger om romanifolkets/taternes steder – Anno/Glomsalsmuseet 
Bunadbruk – Vestfoldmuseene 
Sykkelminner – Jærmuseet 
Minner om norske jagerflyulykker – Jærmuseet 
Minner fra frivillige ved OL i 1994 – Stiftelsen Lillehammer museum