Hopp til hovedinnhold

Mor hvordan var det da du var liten?

Temautstilling 1982

Utstillingen viste glimt fra Oslo-barns hverdag i tre generasjoner.

  • 1/1

Utstillingen fortalte om hvordan barn hadde hatt det i Oslo i ulike perioder. – Barn i 1880-årene, mellom 1910 og 1920, og til slutt barn oppvokst i 1940.

Museets eget gjenstandsmateriale dannet grunnlaget. Dette materialet var likevel forholdsvis ensidig, både i utvalg og representativitet, særlig når det gjaldt de to første tidsrommene. Klær, leker og møbler var stort sett innkommet fra byens bedrestilte befolkningslag. De familiene som hadde det dårligere, etterlot seg naturlig nok lite, og enda mindre av dette har havnet på museum. Utstillingen kunne derfor ikke vise sosiale forskjeller.

De tre familier var helt og holdent oppdiktede, likevel var det belegg for alt som ble fortalt om dem. Historiene bygde først og fremst på ulike menneskers erindringer fra de aktuelle periodene 

«Fra barnas verden» var også tema for museets årbok i 1982.