Stabbur fra Murud

Elverum, 1600-tallet
Bygningsnummer 153

  •  (Foto/Photo)

Stabburet har sval foran første etasje. Loftet er litt utkraget over buret og springer ut over svalen.

Ved siden av døra i svalen er det et kott hvor det ble lagret redskaper til jakt og fiske. I første etasje er det hyller og kar til oppbevaring av kjøtt, og på loftet er det binger til korn.

Overført til museet 1942, gjenoppført 1943

  • 153 Stabbur fra Murud (Foto/Photo)
    1/1
    153 Stabbur fra Murud