Museumsfotografen

Helt siden 1917 har det vært en egen stilling som fotograf ved Norsk Folkemuseum.

  • Bergljot Sinding fotograferer på Enerhaugen
    Bergljot Sinding på Enerhaugen i 1959. Per Maurtvedt / Norsk Folkemuseum

Museumsfotografens viktigste oppgaver har vært fotografering av gjenstander til museets katalog og fotografering i forbindelse med dokumentasjons- og forskningsprosjekt og deltakelse på feltarbeid – det være seg Tyrkia eller til Finnmark. 

Fotografering av arrangementet på museet og av bygningene i Friluftsmuseet har vært en del av arbeidet.


Den første fotografen som var ansatt på museet var Jenny Arnesen, som arbeidet på museet fra 1917 til 1936.

Dagens fotografer på Norsk Folkemuseum er
Haakon Harriss og Stian Nybru

Tidligere museumsfotografer