Museumsfotografene på Norsk Folkemuseum

Artikkel av Tove Wefald Pedersen
I Santa, Astrid (red.) 2013: Gjennom fotografens linse. Norsk Folkemuseum. Oslo.

  • Bergljot Sinding, 1962
    1/1
    Bergjot Sinding. Den andre i rekken av Norsk Folkemuseums kvinnelige fotografer. Knut Eng / Norsk Folkemuseum