Nanna Broch

Norsk Folkemuseum har en rekke fotografier, plantegninger og avfotografert plansjer som er resultat av Nanna Brochs virke som boliginspektrise i Kristiania i perioden 1919-1920.

Går man daglig på boliginspeksjon er det mangt og meget som gjør en vemodig. Hele boligsaken er deres sak, som lider under boligondet og bolignøden. Det er en arbeidernes sak først og fremst både i by og på land. ... På alle de mennesker som gjennem årelang fortvilet venten på bedre forhold halvt eller helt mister motet og troen på at det nogensinne kan bli bedre, vilde det være som en varm opmuntring og et muntert smil: 'Vi gir os ikke! Og nu er det dere og vi som skal begynne å arbeide sammen!'

Nanna Broch 1922

Bakgrunn og utdannelse

  • Nanna Broch
    Nanna Broch (1879-1971) Ukjent fotograf.

Nanna Broch (1879-1971) var født i Horten og var datter av Johan Anton Zincke Broch fra Moss og hans danske hustru Fanny.

Tre år etter at hun i 1897, som første jente i Horten, hadde tatt full middelskole­eksamen, begynte hun på gymnaset på Aars og Voss' skole i Kristiania. Hun tok anneneksamen (ex.phil.) i 1903. I 1910-11 studerte Nanna Broch ved «dr.Alice Salomons Soziale Frauenschule» i Berlin.

  • Flisberget 2
    1/1
    Interiør med mor og barn, Flisberget 4, Enerhaugen, Oslo. Ca. 1920. Nanna Broch / Norsk Folkemuseum

Boliginspektrise

Fra 1913 arbeidet Nanna Broch et par år ved ligningskontoret i Kristiania, deretter ved Fabrikktilsynets chefsinspektorat og til slutt ved Provianteringsdepartementets husholdnings­utvalg under Betzy Kjelsberg, før hun i mars 1919 ble ansatt ved den nyopprettede «avdeling for kvinnelig boligtilsyn» i Kristiania helseråd som «boliginspektrice» 

Til Nanna Brochs skuffelse ble oppgaven som boliginspektrise ikke først og fremt å bedre bolignøden, men å konstatere den. Hun beskriver en rekke grelle eksempler på hvor ille boligsituasjonen kunne være: «Hvor de kan komme til, kryper menneskene inn.»

Litteratur:
Morten Bing 2001: Østkanthjemmene og Østkantutstillingen: boskikk og boligidealer i mellomkrigstidens Oslo. Norsk Folkemuseum.