Nasjonale datasett: konservering

I september 2020 lyste Norsk Kulturråd ut en anbudskonkurranse med mål om å etablere og utvikle rollen som ansvarlig datasettforvalter i museumssektoren og å sikre at et utvalg datasett er oppdatert og tilgjengelige på lang sikt.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum leverte tilbud og ble sammen med Nasjonalmuseet, som skal jobbe med kunstnerlister og verksinndeling, valgt ut til å utføre oppdragene.

Våre datasett

Vi starter nå arbeidet med disse datasettene:

Konserveringsfunksjonene som finnes i Primus gjør det mulig å dokumentere skader (datasett Nedbryting), konservering (datasett Behandling) og tilførte stoffer/materialer (datasett Materialer i behandlinger) via kontrollerte vokabular i KulturNav. Tidligere konserveringsdokumentasjon finnes i beste fall som vedlagte filer til objektspostene i samlingsforvaltningssystemet, uten noen standardisert terminologi, noe som gjør søk på denne type data vanskelig.

Kartlegging av behov

  • Foto: Dagbladet / Norsk Folkemuseum (Foto/Photo)
    Foto: Dagbladet / Norsk Folkemuseum

Vi skal utføre en kartlegging og prioritering av eksisterende behov ved intervjuer med interne og eksterne brukere av datasettene. Det planlegges videre dialog med administratorer og gjenstandskonservatorer ved norske museer konserveringsbehov og mangler i eksisterende datasett blir dokumentert. Kartleggingen vil danne grunnlag for videre berikelse av de enkelte datasett.

Derfor er vi interessert i å komme i kontakt med fagfolk ute i museene som har lyst til å bidra til at verktøyene blir bedre. Vi ønsker å sette opp digitale en-til-en-møter ut over våren hvor museene forteller oss hvor skoen trykker. Dette vil ikke føre til jobb for de som tar kontakt. Dere melder inn terminologiønsker og- og vi utfører arbeidet.

Send en epost til Alexander Lindbäck for å få mer informasjon og melde din interesse.