Hopp til hovedinnhold

NEG - samlinger, tjenester, vilkår

Vi tilbyr

Vil du bidra med erfaringer, kunnskap og minner, som dagens og fremtidens forskere kan skrive kulturhistorie ut fra? Du kan svare på våre nye og gamle undersøkelser. Vi tar alltid imot flere svar, og det er ingen frister.

Vil du sende ut undersøkelser om tema innenfor dagliglivets historie? NEG kan gi hjelp med å lage og sende ut undersøkelsen. Ta kontakt for å høre hva vi kan bidra med, priser og vilkår.

Vil du bruke dokumentasjonsmateriale som NEG forvalter? Da er det også bare å ta kontakt!

Store deler av samlingene finnes kun på papir i arkivet, og det kan derfor være lurt å besøke oss. Send oss en e-post eller ring oss noen dager før du ønsker å komme, for å avtale tid. Da rekker vi også å finne fram det du er interessert i. Vi har arbeidsplasser til besøkende.

Vi kan sende materiale i posten, om du skulle ønske det. Vi står til tjeneste med kopiering. Stadig mer av materialet er lagret elektronisk, og vi kan sende det til deg via internettlenke. Ta kontakt for å få informasjon om priser.

Alle som bruker NEGs dokumentasjonsmateriale må signere en avtale om ikkespredning og etisk bruk.

I arkivet

I tillegg til NEGs spørrelister har vi gjennom årene også påtatt oss forvaltningsansvar for en del andre samlinger.

  • Varia består av innsendt materiale om forskjellige emner utenom de faste spørrelistene. Det er laget en registrant med registre til materialet etter Outline.
  • Norsk Mat er et materiale som ble samlet inn i 1953 og noen påfølgende år av Norges Bondekvinnelag, til boken med samme navn. Materialet er ordnet etter fylker og kommuner.
  • Kirkelig skikk er svarene til Den liturgiske kommisjon av 1928.
  • Vannforsyningen. Innsamlet 1946-47 gjennom Østlandsutstillingen.
  • Bedehusmaterialet består av tallopplysninger om norske bedehus innsamlet i 1977, og av feltarbeid med hovedvekt på Rogaland.
  • Fotosamlingen består av ca. 3000 foto.
  • Avisutklipp. Mindre samling.
  • Arkivalier. Mindre samling med variert innhold.
  • Norske hytter. Ca. 2000 sider båndutskrifter fra intervjuer, ekserpter, ferdighuskataloger.
  • Dagboksamlingene: a) Dagbokprosjektet 1991. Inneholder 90 dagbøker fra tiden før 1945. b) Dagbok 26. april 1995. Ca. 17 000 dagbokopptegnelser fra denne dagen er ordnet etter fylker og kommuner.

Dagboksamlingene, Varia og Arkivalier er registrert etter Outline.