Niels Gerhard Johansen

Malerikonservator

Utdannelse

Konservator (kandidat)

Kunstakademiets konservatorskole
København 1996

Hovedoppgave

«Hugo Lous Mohr´s hvælvmaleri i Oslo domkirke»