Hopp til hovedinnhold

Bur fra Nedre Nisi

Notodden, 1797
Bygningsnummer 134

Dette buret fra det gamle Gransherad står på stabber. Det har en dyp sval foran fronten og smalere sidesvaler kalt «vengjer». Dørstolpene har en flatskåret ranke og innskriftene «HTS» og «1797». 

HTS står sannsynligvis for Helge Torjussen, som var bruker av gården Nisi i 1801. Han og kona Aaste Jonsdatter hadde tre barn, og til hjelp på gården hadde de en tjenestedreng og ei tjenestejente. Hans gamle mor Sigrid Jakobsdatter hadde dessuten kår på gården. Buret inneholdt store trekar for oppbevaring av mel og saltet kjøtt.

Overført til museet 1942, gjenoppført 1943

  • 1/1
    134 Bur fra Nedre Nisi