Nordmenn og svensker

1814-2005

 • NF.26934-007 Nordmenn og svensker (Foto/Photo)
  1/1
  Fra utstillingen «Nordmenn og svensker», 2005. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Det dynamiske forholdet mellom nord- menn og svensker har gjennom perio- den vært preget av nærhet og avstand, konkurranse og samkvem, likhet og forskjeller. Kontakten har vært betyd- ningsfull både før, under og etter uni- onstiden. Vi har samarbeidet, kranglet, giftet oss med hverandre, arbeidet og handlet i hverandres land

Utstillingen var et samarbeid med Nordiska museet i Stockholm.

 • Nordmenn og svensker (Foto/Photo)
  1/2
  Aftenposten 29. april 2005.
 • Nordmenn og svensker (Foto/Photo)
  2/2
  Dagsavisen 29. april 2005.