Norge i farger 1910

Bilder fra Albert Kahns verdensarkiv
Av Trond Bjorli og Kjetil Jakobsen

  • Kahn

Boken Norge i farger 1910. Bilder fra Albert Kahns verdensarkiv (Forlaget Press 2011, ny utgave 2012) forteller historien om en usedvanlig reise gjennom Norge i 1910. Med datidens store norske fotograf, Anders Beer Wilse, som guide på deler av turen, var hensikten å dokumentere landet og folkelivet før kapitalisme og industrialisering hadde omdannet verden i sitt bilde.

Boken gjenskaper reisen fra Kristiania og over fjellene til Bergen, sjøveien til Ålesund og Trondheim, og senere gjennom Telemark, over Hardangervidda og tilbake til Kristiania. Reisen gir leseren et enestående portrett av et Norge som befant seg på terskelen mellom et tradisjonelt bondesamfunn og en moderne tid.

Boken gir ny kunnskap om bankieren og filantropen Albert Kahns store prosjekt i Paris (1912-ca.1930): Oppbyggingen av et Planetens arkiv – les Archives de la Planète - bygd på datiden mest avanserte fotografiske teknikker: Filmen og det nye fargelysbildet, autokromen. 

Boken ble fulgt av en utstilling på Norsk Folkemuseum i 2011-2012: https://norskfolkemuseum.no/norge-i-farger-1910

Publikasjonen og utstillingen var et samarbeid med Musée Albert-Kahn: http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

Bidragsytere i boken ved siden av redaktørene Trond Bjorli (Norsk Folkemuseum) og Kjetil Jakobsen (Den gang Humboldt universitet, nå Nord universitet) er Marie Fongaard Seim (Norsk Folkemuseum) og Trond Lundemo (Stockholm universitet).