Norsk Folkemuseum samler koronafortellinger for ettertiden

Hvordan påvirker koronaepidemien hverdagslivet? Norsk Folkemuseum ber befolkningen om hjelp til å dokumentere.

Koronaepidemien har grepet inn i livene våre med strenge karanteneregler, stengte skoler og begrenset sosial kontakt. Våren 2020 er preget av hvordan viruset sprer seg – og av tiltakene som settes inn for å stanse det. Nå ønsker Norsk Folkemuseum å ta vare på folks erfaringer og reaksjoner: Hvordan påvirkes hverdagen? Hvordan oppfører vi oss? Hva tenker vi om fremtiden? Noe av dette kommer vi til å huske lenge, men mye vil også bli glemt hvis vi ikke sørger for å samle det inn.

  • 1/2
    Foto: Haakon Harriss
  •  (Foto/Photo)
    2/2

– Når store ting skjer i samfunnet må museet følge med. Norsk Folkemuseum skal formidle hverdagslivets historie, og da må vi selvfølgelig gjøre en innsats å samle inn folks fortellinger fra denne rare og vanskelige tiden. Men vi er helt avhengige av hjelp fra publikum, sier Olav Aaraas, direktør for Norsk Folkemuseum.

Innsamlingsaksjonen foregår på portalen minner.no. Alle kan delta. Hvert enkelt bidrag blir et tidsdokument, som havner i museets samlinger.

En tilsvarende aksjon er satt i gang i Sverige, på initiativet til Nordiska Museet. På sikt ønsker de to museene å lage felles formidling om hvordan koronaepidemien påvirket livene til folk i begge land.

Svarene vil være tilgjengelige for pressen ettersom de kommer inn.

Innsamlingen foregår på denne adressen: https://minner.no/tema/korona

Foto:
Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum.

Kontaktpersoner:
Linnea Björk, avdelingsleder for Dokumentasjonsavdelingen ved Norsk Folkemuseum
linnea.bjork@norskfolkemuseum.no ; mobil: 45072542

Audun Kjus, førstekonservator ved Norsk etnologisk gransking ved Norsk Folkemuseum
audun.kjus@norskfolkemuseum.no ; mobil: 40023558