Hopp til hovedinnhold

Norsk i går, i dag, i morgen?

I prosjektet «Norsk i går, i dag, i morgen?» , som ble gjennomført 2001 - 2005, ble det samlet inn livsløpsintervjuer og bildemateriale fra pakistanske og tyrkiske arbeidsinnvandrere og bosniske flyktninger til Norge.

  • Pakistansk innvandrer
    Ahmad Faiz i Botanisk Hage på Tøyen i Oslo, 1976 Syed Mujahid Ali / Norsk Folkemuseum

For å få tilgang til dette arkivet må en søke skriftlig til post@norskfolkemuseum.no. Søkeren må være knyttet til en forskningsinstitusjon som universitet eller høyskole. Det må gjøres rede for hva materialet skal brukes til og studenter må ha bekreftelse fra veileder.

Den som gis tilgang må undertegne en egen kontrakt for bruk av klausulert materiale og taushetserklæring. 

Det er leder for Dokumentasjonsavdelingen som godkjenner søknaden og personalet i avdelingen bistår den som får tilgang med hjelp i lesesalen til å lese resymeer eller å lytte til intervjuer.