Norsk Farmasihistorisk Museum

Norsk Farmasihistorisk Museums formål er å utvikle og formidle kunnskap om farmasiens historie og å fremme farmasihistorisk samarbeid. Arbeidsområdet er i praksis konsentrert om farmasien i Norge fra den første apotekbevillingen ble gitt i 1595 og fram til vår egen tid.

Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet 2. mai 1963. Museet har sitt eget styre der representanter fra ulike deler av farmasien deltar sammen med Norsk Folkemuseums direktør. Driftsansvar og administrasjon er underlagt Norsk Folkemuseum. Norsk Farmasihistorisk Museum er også en medlemsforening.

Norsk Farmasihistorisk Museum holder stengt inntil videre grunnet Covid-19.
Urtehagen kan besøkes i Norsk Folkemuseums åpningstider.