Hopp til hovedinnhold

Nyervervelser til Byavdelingen

«En interessant utstilling åpnes idag klokken 14.»

Morgenbladet 27. oktober 1934

«Norsk Folkemuseum åpner i dag en utstilling av de siste års nyervervelser til byavdelingen. Utstillingen er montert i den store forhall i den nye hoved­bygningen og er museets første særutstilling efter de omfattende byggearbeid.

 • Kiste fra 1662 Norsk Folkemuseum

Det dominerende praktstykke i den store hall er et skap fra ca. 1670. Det er en type som er ukjent i Norge, men kjennes fra Holland. Fra begynnelsen av samme århundre er et bord fra Kinsarvik. Dets ornamentikk viser nær sammenheng renesanseskjæring i Stavanger. Meget interessant er også en stor kiste med malte våbenskjold fra 1662 og et utskåret trøndersk bord fra ca.1700.

 • Toalettkommode, skal ha tilhørt maleren Peter Nicolay Arbo. Norsk Folkemuseum

En vakker liten toalettkommode –  rimeligvis et Københavnerarbeid – fra slutten av 1700-årene har de fornøyelige finesser som tidens engelske snekkere var så opptatt av, og som blev eftergjort i Danmark.

 • 1/3
  Kong Hans. Norsk Folkemuseum
 • 2/3
  Fredrik I Norsk Folkemuseum
 • 3/3
  Christian III. Norsk Folkemuseum

Tre kongeportretter: Hans, Fredrik I og Christian III.

 • Sølvkrus laget av Johannes Reimers d.e. i Bergen i 1676. Norsk Folkemuseum

Blant maleriene merker man sig noen morsomme, kongeportretter og et par meget tidlig malte veggfelter fra Sørlandet. Ellers har museet forøket sine samlinger på de forskjellige områder.

Et fortrinnelig utskåret krus i valbjørk fra cirka 1660 hører til de store sjeldenheter i våre dag. Det er også utstilletô et stort forgylt sølvkrud fra 1676 av Bergensmeden Johannes Reimers. Av andre norske saker fester man sig ved en stor Herrebøterrin og et par sjelden glasslysestaker fra 1700-årene.

 • 1/3
  Terrin produsert av Herrebøe fajansefabrikk, ca. 1760.t Norsk Folkemuseum
 • 2/3
  Temaskin som har tilhørt dikteren Conrad Nicolai Schwach. Norsk Folkemuseum
 • 3/3
  «Apespill», ca. 1650. Har tilhørt P. Chr. Asbjørnsen. Norsk Folkemuseum

Av våre diktere er Peter Dass representert med et velbrukt eksemplar av katekismussangene fra 1782 som ifølge en innskrift skal ha kostet 1 mark og 16 skilling. For øvrig er dikterne bare indirekte tilstede. En stor temaskiner har tilhørt Conrad Nicolai Schwach, et «apespill» i elfenben og ibenholt fra cia. 1650 har sin tid tilhørt Asbjørnsen.»