Nye styremedlemmer

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for stiftelsen Norsk Folkemuseum for perioden 2017-2021.

Ny styreleder blir Gunnar Flikke. Han er tidligere sjefsredaktør i Adresseavisen og tidligere styremedlem i NRK. Han har hatt flere verv i presseorganisasjoner, blant annet som sekretær for Norges Presseforbunds og Norsk Journalistlags medieutvalg. Han har vært styreleder i styret for Trondheim Symfoniorkester. 

I tillegg til Gunnar Flikke oppnevnes Trude Drevland, Gunn Karin Gjul og Knut Ljøgodt som nye styremedlemmer. Rina Sunder og Dag Rorgemoen oppnevnes som varamedlemmer.

Kulturdepartementet oppnevner fire medlemmer til styret for Norsk Folkemuseum, herunder leder og nestleder. I tillegg har styret to ansattes representanter og to representanter fra venneforeninger. Disse er ikke på valg nå.