Hopp til hovedinnhold

Offisinet

  • 1/3
    Apoteket Hjortens offisin
  • 2/3
    Skillebekk Apoteks offisin
  • 3/3
    Systematisk offisin

Offisinet var salgslokalet i apotek og tradisjonelt et rikt utsmykket værelse.

Offisinet var apotekets ansikt utad og nesten alltid standsmessig utstyrt i henhold til rådende stilidealer. Mange apotekere var velstående og hadde råd til å anskaffe det beste og mest moderne samtidens håndverkere kunne produsere.

I museet møter man først offisinet fra Apoteket Hjorten (1856) i sen-empire stil med inventar i mørk mahogni, rosett i taket og vakre standkar. Det neste offisinet er et systematisk offisin med flere vakre gjenstander og møbler innsamlet fra ulike norske apotek og tidsperioder. Museet har også et offisin fra Skillebekk Apotek fra 1960. Det viser en helt annen funksjonalitet og stil. Rene, effektive flater var prioriteringen i denne tidens apotek. Noen av de utstilte produktene i dette offisinet finner man fremdeles i dagens apotekhyller.