Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Elisabeth Grændsen

Økonomi- og administrasjonssjef

Anne-Marit Borthen

Økonomikonsulent

Fakturering, bokføring, oppgjør av salg

Marte Dombu

Controller

Nina Haraldsen

Lønningsansvarlig

Lønn, personalsaker, pensjon og WinTid superbruker

Cathrine Lerdahl Kringler

Lønnsmedarbeider

Kjell Bjarne Orset

Seniorrådgiver økonomi

Generelle oppgaver innenfor regnskap. Ansvar for budsjett og årsoppgjør

Anette Slorebye

Controller

Geir Stensrød

Seniorrådgiver

Personaladministrasjon, rekruttering, ansettelser, IT-drift, telefoni og forsikringer

Kundesenter for Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Arild Dahl Naguib-Eriksen

Kundemedarbeider

Wendy Alice Hoving

Kundemedarbeider

Museumsbutikken Folkemuseet

Charlotte Staaland

Butikkansvarlig Norsk Folkemuseum

Ansvar for innkjøp og drift av museumsbutikken på Norsk Folkemuseum

Kafedrift

Marianne Jensrud

Kafeleder på Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum

Adam Ismail Sereie

Kokk

Giovanni Romeo

Kjøkkensjef

Salvatore Caggia

Kokk

Sombat Dimak

Kafevert

William Bourgoint

Kafevert