Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Elisabeth Grændsen

Økonomi- og administrasjonssjef

Anne-Marit Borthen

Økonomikonsulent

Fakturering, bokføring, oppgjør av salg

Nina Haraldsen

Lønningsansvarlig

Lønn, personalsaker, pensjon og WinTid superbruker

Cathrine Lerdahl Kringler

Lønnsmedarbeider

Kjell Bjarne Orset

Seniorrådgiver økonomi

Generelle oppgaver innenfor regnskap. Ansvar for budsjett og årsoppgjør

Annette Risåsen

HR-konsulent

Geir Stensrød

Seniorrådgiver

Personaladministrasjon, rekruttering, ansettelser, IT-drift, telefoni og forsikringer

Kundesenter for Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Arild Dahl Naguib-Eriksen

Museumsbutikk og Besøkssenter Folkemuseet

Cecilie Brun Løwe

Fungerende leder butikk og besøkssenter

Charlotte Staaland

Innkjøpsansvarlig Butikk og besøkssenter

Frances Robertson

Rådgiver butikk og besøkssenter

Kafedrift

Marianne Jensrud

Kafeleder på Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum

Giovanni Romeo

Kjøkkensjef

Martin Roskvist Christensson

Kokk

Salvatore Caggia

Kokk

Sombat Dimak

Kafevert

William Bourgoint

Kafevert

Veljorie Romeo

Kafemedarbeider

Adam Ismail Sereie

Kokk