Ølbrygging og drikkekar

Utstillingen omfattet de forskjellige bryggemetoder og drikkeredskaper som hadde vært brukt i landet fram til ca. 1900 Materialet var i alt vesentlig hentet fra museets egne samlinger, men ble på et par viktige punkter supplert gjennom utlån fra Glomdalsmuseet.

Imutstillingen kunne man følge kornets gang fra det lå i sekken, via grokarmen, og de forskjellige redskaper man tørket kornet på, «høre», «maltflak» og «kore» til drøftetrauet, håndkvernen til meisk-karet. Deretter ble det blandet opp med einerlåg eller vann for deretter trekkes i rostekaret.

 • Ølbrygging og drikkekar (Foto/Photo)
  1/4
  Norsk Folkemuseum
 • (Foto/Photo)
  2/4
  Norsk Folkemuseum
 • (Foto/Photo)
  3/4
  Norsk Folkemuseum
 • (Foto/Photo)
  4/4
  Norsk Folkemuseum

Ansvarlig for utstillingen var museumslektor Odd Nordland og museumslærer Arnljot Eggen.