Finnmark

Finnmark ligger lengst nord i Norge og utgjør en sjettedel av fastlands-Norge, med et areal på drøyt 48 000 km². Finnmark grenser mot Polhavet i nord, mot Troms (Kvænangen) i vest, Finland i sør og Russland i øst. De største byene er Alta og Hammerfest i vest og Vadsø og Kirkenes i øst

 • Landskap i Finnmark (Foto/Photo)
  1/2
  Fra Kokelv i Kvalsund kommune i Finnmark, 2017. Birte Sandvik / Norsk Folkemuseum
 • Smørfjord i Porsanger (Foto/Photo)
  2/2
  Smørfjord i Porsanger Birte Sandvik / Norsk Folkemuseum

Porsanger kommune ligger på begge sider av Porsangerfjorden. Administrasjonssenteret er Lakselv. Porsanger er en trespråklig kommune med samisk, kvensk og norsk som offisielle språk. Befolkningen i Porsanger var hovedsakelig samisk (sjøsamisk) fram til 1700-tallet da kvener fra Tornedalen i Sverige også bosatte seg i området. Fram til 2. verdenskrig har fiske, jordbruk og reindrift vært det viktigste næringsgrunnlaget i Porsanger.

 • Olderfjord i Porsanger (Foto/Photo)
  1/1
  Olderfjord i Porsanger Haakon Harris / Norsk Folkemuseum