Om Norsk Folkemuseums Venner

Norsk  Folkemuseums Venner ble stiftet i 1971. Foreningens formål er å støtte museets virksomhet. Dette blir blant annet gjort ved å sikre større museale innkjøp og ved å hjelpe til med å løse oppgaver som ligger utenfor museets vanlige driftsbudsjett. 

Styre 

Nina Seeberg, leder
Benedicte Rustad,  nestleder
Anne-Birte Snilsberg  Rasmussen
Thea Vold Rosenberg
Karen Grüner-Hegge
Aslak  Aslaksen
Inger Jensen

Leder av Norsk Folkemuseums Venner er representant i Norsk Folkemuseums styre.

Årsmøte 2019

Vedtekter