Om Norsk Folkemuseums Venner

Norsk  Folkemuseums Venner ble stiftet i 1971. Foreningens formål er å støtte museets virksomhet. Dette blir blant annet gjort ved å sikre større museale innkjøp og ved å hjelpe til med å løse oppgaver som ligger utenfor museets vanlige driftsbudsjett. 

Styre 

Benedicte Rustad, styreleder
Aslak  Aslaksen, nestleder
Anne-Birte Snilsberg Rasmussen
Karen Nansen Collett
Steinar Paulsrud
Vigdis Føllesdal

Leder av Norsk Folkemuseums Venner er representant i Norsk Folkemuseums styre.