Hopp til hovedinnhold

Oppgangssag fra Åkra

Ullensvang, Hardanger, 1700-tallet
Bygningsnummer 061

  • Oppgangssag fra Åkra i Friluftsmuseet
    1/1
    Oppgangssaga gjenopptatt på Norsk Folkemuseum. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Saga består av en enkel reisverksbygning med et tømret bolverk under. Den har et stort fast vannhjul som driver saga framover. Et mindre vannhjul kan løftes opp og ned, og brukes når stokken skal trekkes tilbake igjen. Et stort tredje hjul trekker tømmerstokkene opp til saga fra tømmerslepen i fjorden nedenfor.

Åkrasaga fikk sitt privilegium i begynnelsen av 1700-årene. Sagen er enbladet og har antakelig hatt en kapasitet på tre, fire bord i timen. På slutten av 1700-tallet kom de såkalte silkesagene som hadde flere, opptil åtte parallelle blad.

Oppført på museet 1937.