Mål og organisasjon

Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsen Museum & Teater, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum.

Visjon

Stiftelsen Norsk Folkemuseum skal bygge, forvalte og formidle historisk kunnskap og skape opplevelser med relevans for menneskers liv i samtid og framtid.

Organisering av stiftelsen Norsk Folkemuseum

Direktør: Nina Refseth

Museer og besøkssteder

 • Norsk Folkemuseum og Ibsen Museum & Teater, leder: Nina Refseth
 • Bogstad Gård, leder: Martin Biehl
 • Bygdø Kongsgård, leder: Jan Tore Sørsdal
 • Eidsvoll 1814, leder: Bård Frydenlund 
 • Norsk Maritimt Museum, leder:Tove Wefald Pedersen

Fellesavdelinger:

 • Dokumentasjonsavdelingen, leder: Ole Myhre Hansen
 • Konserveringsavdelingen, leder: Frederikke Bang Lysgård
 • Økonomi- og adminstrasjonsavdelingen, leder: Elisabeth Grændsen
 • Kommunikasjons- og markedsavdelingen. Leder: Cathrine S. Øiom

Midlertidig forskningsutvalg:

 • Bård Frydenlund, Eidsvoll 1814, leder
 • Siv Ringdal, Norsk Folkemusuem
 • Sven Ahrens, Norsk Maritimt Museum
 • Audun Kjus, dokumentasjonsavdelingen

Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre

Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre består av åtte medlemmer, hvorav fire er oppnevnt av Kulturdepartementet.

 • Olemic Thommessen, styreleder
 • Terje Breivik
 • Harald Hilsen
 • Christine Hætta
 • Ellen Monica Mørch
 • Benedicte Rustad
 • Rina Sunder
 • Terje C. Glørsen

Varamedlemmer

 • Aslak Aslaksen
 • Dag Rorgemoen
 • Anja Hysvær Langgåt
 • Bengt Olof Malm
 • Charlotte Melsom
 • Lisa Dunfjeld-Aagård

Likestillingsredegjørelse 2021

Handlingsplan for likestilling og mangfold 2021-2024