Mål og organisasjon

Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum.

Visjon

Stiftelsen Norsk Folkemuseum skal bygge, forvalte og formidle historisk kunnskap og skape opplevelser med relevans for menneskers liv i samtid og framtid.

Organisering av stiftelsen Norsk Folkemuseum

Direktør: Nina Refseth

Arenaer:

 • Norsk Folkemuseum og Ibsenmuseet, leder: Nina Refseth
 • Bogstad Gård, leder: Mette Møller Mork
 • Bygdø Kongsgård, leder: Jan Tore Sørsdal
 • Eidsvoll 1814, leder: Bård Frydenlund 
 • Norsk Maritimt Museum, leder:Tove Wefald Pedersen

Fellesavdelinger:

 • Dokumentasjonsavdelingen, leder: Ole Myhre Hansen
 • Konserveringsavdelingen, leder: Frederikke Bang Lysgård
 • Økonomi- og adminstrasjonsavdelingen, leder: Elisabeth Grændsen

Norsk Folkemuseums styre

Norsk Folkemuseums styre består av åtte medlemmer, hvorav fire er oppnevnt av Kulturdepartementet.

 • Olemic Thommessen, styreleder
 • Terje Breivik
 • Harald Hilsen
 • Christine Hætta
 • Ellen Monica Mørch
 • Benedicte Rustad
 • Rina Sunder
 • Terje C. Glørsen

Varamedlemmer

 • Aslak Aslaksen
 • Dag Rorgemoen
 • Anja Hysvær Langgåt
 • Bengt Olof Malm
 • Charlotte Melsom
 • Lisa Dunfjeld-Aagård

Årsberetninger