Mål og organisasjon

Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum.

Visjon

Stiftelsen Norsk Folkemuseum skal bygge, forvalte og formidle historisk kunnskap og skape opplevelser med relevans for menneskers liv i samtid og framtid.

Organisering av stiftelsen Norsk Folkemuseum

Direktør: Olav Aaraas

Arenaer:

 • Norsk Folkemuseum og Ibsenmuseet, leder: Inger Jensen
 • Bogstad Gård, leder: Mette Møller Mork
 • Bygdø Kongsgård, leder: Jan Tore Sørsdal
 • Eidsvoll 1814, leder: Bård Frydenlund 
 • Norsk Maritimt Museum, leder:Tove Wefald Pedersen

Fellesavdelinger:

 • Dokumentasjonsavdelingen, leder: Linnea Björk
 • Konserveringsavdelingen, leder: Frederikke Bang Lysgård
 • Sikkerhet- og driftsavdelingen, leder: Tormod Kaaløy
 • Økonomi- og adminstrasjonsavdelingen, leder: Elisabeth Grændsen

Norsk Folkemuseums styre

Norsk Folkemuseums styre består av åtte medlemmer, hvorav fire er oppnevnt av Kulturdepartementet.

 • Gunn Karin Gjul, konstituert styreleder
 • Trude Drevland
 • Knut Ljøgodt 
 • Nina Seeberg
 • Bjørn Pedersen
 • Monica Mørch
 • Elisabeth S. Koren

Varamedlemmer 

 • Rina Sunder
 • Dag Rorgemoen 
 • Benedicte Rustad 
 • Terje C. Gløersen 
 • Harald Hilsen

Årsberetninger