Mål og organisasjon

Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum.

Visjon

Stiftelsen Norsk Folkemuseum skal bygge, forvalte og formidle historisk kunnskap og skape opplevelser med relevans for menneskers liv i samtid og framtid.

Organisering av stiftelsen Norsk Folkemuseum

Direktør: Nina Refseth

Arenaer:

 • Norsk Folkemuseum og Ibsenmuseet, leder: Nina Refseth
 • Bogstad Gård, leder: Mette Møller Mork
 • Bygdø Kongsgård, leder: Jan Tore Sørsdal
 • Eidsvoll 1814, leder: Bård Frydenlund 
 • Norsk Maritimt Museum, leder:Tove Wefald Pedersen

Fellesavdelinger:

 • Dokumentasjonsavdelingen, leder: Linnea Björk
 • Konserveringsavdelingen, leder: Frederikke Bang Lysgård
 • Sikkerhet- og driftsavdelingen
  Sikkerhetsseksjonrn: Mikael Bilhovde
  Driftsseksjonen: Tom Andreassen
 • Økonomi- og adminstrasjonsavdelingen, leder: Elisabeth Grændsen

Norsk Folkemuseums styre

Norsk Folkemuseums styre består av åtte medlemmer, hvorav fire er oppnevnt av Kulturdepartementet.

 • Gunn Karin Gjul, styreleder
 • Trude Drevland, nestleder
 • Knut Ljøgodt 
 • Nina Seeberg
 • Bjørn Pedersen
 • Monica Mørch
 • Elisabeth S. Koren
 • Rita Sunder

Varamedlemmer

 • Dag Rorgemoen 
 • Benedicte Rustad 
 • Terje C. Gløersen 
 • Harald Hilsen
 • Torleif Hamre

Årsberetninger