Østkanthjemmene og Østkantutstillingen

Boskikk og bolgidealer i mellomkrigstidens Oslo

  • Østkanthjemmene og Østkantutstillingen

Målet med boka var å beskrive, forstå og forklare måten arbeidsfolk i Oslo i perioden ca. 1890-1940 innredet boligen på, og hvilke idealer som ble holdt fram for dem som forbilder. Utgangspunkt var at boskikken og hverdagslivet må forstås som del av «seige strukturer». Normer knyttet til hjem og familieliv blir overført fra generasjon til generasjon, om ikke helt uforandret, så likevel med stor grad av kontinuitet. Selv om trekk ved innredningen av boligen kan endres, endres innredningsmønsteret langsomt. 

Nanna Broch, fotografert i 1959

BOKA BESKRIVER I ORD OG BILDER BOSKIKKEN PÅ OSLOS ØSTKANT OG FORTELLER DERETTER HISTORIEN OM EN LITEN INSTITUSJON SOM ARBEIDET FOR Å HJELPE ARBEIDSFOLK TIL Å INNREDE HJEMMENE SINE PÅ EN «VAKKER, BILLIG OG PRAKTISK» MÅTE.

SENTRALT I FORTELLING STÅR EN HELT UVANLIG KVINNE, BOLIGINSPEKTRISE NANNA BROCH.


Nanna Broch 1959.
Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum.