Hopp til hovedinnhold

Øygardsbuene fra Åknes og Austegarden

Åseral, Vest-Agder, ca. 1800
Bygningsnummer 065 og 066

Bua fra Åknes kalles eldbu, med åre midt på golvet og ljore i taket. Inventaret er svært enkelt. Sengene ligger helt nede på golvet.

De to andre husene, ett fra Åknes og ett fra Austegarden, er såkalte høybuer som lå på øygardene eller utslåttene i de øvre bygdene i Vest-Agder. Her drev de med heie- og skogsslått, og høyet ble samlet inn i buene. Derfra ble det kjørt hjem på vinterføre.

Overført til museet 1925, gjenoppført 1930

  • 1/2
    065 Øygardsbu fra Åknes
  • 2/2
    065 Øygardsbu fra Åknes