Øygardsbuene fra Åknes og Austegarden

Åseral, Vest-Agder, ca. 1800
Bygningsnummer 065 066

Bua fra Åknes kalles eldbu, med åre midt på golvet og ljorei taket. Inventaret er svært enkelt. Sengene ligger helt nede på golvet.

De to andre husene, ett fra Åknes og ett fra Austegarden, er såkalte høybuer som låpå øygardene eller utslåttene i de øvre bygdene i Vest-Agder. Her drev de med heie- og skogsslått, og høyet ble samlet inn i buene. Derfra ble det kjørt hjempå vinterføre.

Overført til museet 1925, gjenoppført 1930