På høye hæler i Amerika

Unge Agder-kvinner i etterkrigens New York

  • Siv Ringdal: På høye hæler ...
    1/1

– Hvorfor dro ugifte Agder-kvinner til New York i årene 1946–1965? Hva søkte de og hva fant de i Amerika? De kom fra det pietistiske Sørlandet. I det nye landet fikk de lønnet arbeid, men også en fullstendig ny tilværelse. Men innvandrerkvinnene tilpasset seg nye normer. «Alle ble affecta av den amerikanske stilen», som en av dem sa. De ble moderne kvinner.

I forbindelse med utgivelsen av førstekonservator Siv Ringdals nye bok «På høye hæler i Amerika» på PAX forlag, viser museet en liten utstilling som presenterer boka og det den handler om.