Hopp til hovedinnhold

På vandring

Høsten I992 tok Norsk Folkemuseum initiativet til en utstilling i anledning Den Norske Turistforenings 125 års jubileum. Utstillingen «På vandring – en tur i friluftsmuseet historie» ble resultatet av et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum og Turistforeningen og produsert med støtte fra Kulturdepartementet.

I Norsk Folkemuseums samlinger var friluftslivets historie først og fremst avspeilet gjennom de tusenvis av fotografier av natur og friluftsliv som fantes i samlingen etter fotograf A. B. Wilse. Men museet hadde også en rekke drakter knytte til tur- og sportsaktiviteter. Dette var et resultat av førstekonservator Astrid Bugges innsamlingsarbeid. Astrid Bugge var ansatt ved museet I952-1972 og publiserte i I961 artikkelsamlingen «Touristinder og andre sportspiker». Utstillingen var preget av fotografier og drakter, da museet hadde relativt få andre gjenstander knyttet til fritid og friluftsliv. En del bilder og gjenstander var innlånt fra Turistforeningen og Fjellmuseet i Lom.

  • 1/2
    På fottur i Trønderlag, 1855. Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
  • 2/2
    Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum