Hopp til hovedinnhold

Peder Aadnes

 • Portrett av Peder Aadnes. Malt av Ola Gehlmuyden.

Morgenbladet 29. juni 1918

«Paa Folkemuseet aapnes imorgen en utstillingen av Peder Aadnes' portræter og dekorative malerier, samlet fra forskjellige kanter av landet. Utstillingen er arrangert for å vise, hvilken vigtig plass Peter Aadnes indtar i vor kunsthistorie. Den merkelige autodidakt var født på Odnes i 1739 og han virket til 1792. Først var han i malerlære, senere skal han ha mottat litt undervisning i malerkunsten i Christiania, og saa er han begynt at reise omkring fra sted til sted og male portræter og dekorere værelser og bohave efter bestilling. Der findes mange interessante dekorasjonsarbeider av ham paa forskjellige gaarde her i landet – bl.a. I Gladtvedts hotel, Hønefoss. Paa utstillingen i Folkemuseet findes bl.a. endel morsomme vægdekorasjoner han har maler paa Thomle. Ved siden av er ophængt nogen engelske vægbilleder fra samme gaard. De er tydeligvis tjent Aadnes som mønstre. Det er let at se av Aadnes' arbeider at han har hat adskillig talent – kanske især koloritisk.

 • Kommode dekorert av Peder Aanes.

Der er bla. En kommode han har malt, som er meget vakker baade i mønster og farver. Portræterne er naivt gjort, men har ofte adskillig uttrykk og røber koloritisk smag. En av hans bede portrætter er det av provstinde Krag, en staselig dame i et overmaade elegant utstyr. Baade dette og mange av de andre portræter har interesse som tidsbilleder. Etpar av portræterne er tvilsomme bl.a. det udmerkede portræt av verkseier Anker. Efter de utvilsomme Billeder aa dømme, er dette portræt neppe av Aadnes. Heller ikke et dameportrett i pastel mener vi kan tilskrives Aadnes. — Foruten malerierne og dekorasjonene, er der ogsaa utstillet fotografier av Aadnes dekorative arbeider, og en gammel skitsebok hvor han har nedtegnet sine studier.»

 • 1/3
  Peder Aadnes: Portrett av Berte Maria Hansen. Norsk Folkemuseum
 • 2/3
  Peder Aadnes: Portrett av Kield Hansen. Norsk Folkemuseum
 • 3/3
  Slede dekorert av Peder Aadnes. Norsk Folkemuseum