PETER CHRISTEN ASBJØRNSEN

– på samlerferd til Østerdalen i 1851
Av Erik Henning Edvardsen

  • Asbjørnsen

Peter Christen Asbjørnsen på samlerferd til Østerdalen i 1851 følger Asbjørnsen fra sted til sted opp gjennom Østerdalen sommeren 1851. Her får han høre litt av hvert som noteres behørig, delvis ganske drøye historier og varianter av kjente eventyr. Dessuten samler han opplysninger om jakt og fiske, om levekår og om mennesker han møter på sin vei.

Moltke Moe påsto i sin tid at det var umulig å rekonstruere noen av samlerferdene, men det har Erik Henning Edvardsen nå grundig motbevist. Med sin arkiverfaring og utrettelige forskerglede pluss evnen til å tyde gotiske håndskrifter har han klart det «umulige». Asbjørnsenselskapet er stolte av at vi står for utgivelsen av et pionerarbeid som flytter og utvider kunnskapen om «vår mann», og om Østerdalen dazumal. Aldri har vi så godt fulgt opp intensjonen med Selskapet.

Asbjørnsenselskapets årsskrift nr. 10 for 2017.