Hopp til hovedinnhold

Petroleum, protest og pop

En liten utstilling som setter «1979 – Bonytthjemmet» i OBOS-gården Wessels gate 15 inn i sammenheng.

Petroleum, protest og pop - Norsk Folkemuseum

1970-tallet var et mangfoldig tiår. Mange tradisjonelle samfunnsverdier mistet mye av sin styrke og ble utfordret av nye – ofte med konsekvenser langt fremover i tid. I norsk sammenheng kan mange av periodens motstridende tendenser oppsummeres med tre stikkord: Petroleum, protest og pop.

Petroleum

  • Ekofiskfeltet, 1976. Knut Erik Knudsen / Norsk Maritimt Museum

Det første viktige norske oljefunnet ble gjort på Ekofisk i Nordsjøen i 1969. Produksjonen kom i gang for alvor i 1975, og i 1979 ble det store Statfjordfeltet satt i drift. Produksjonen var under nokså sterk statlig kontroll gjennom selskapet Statoil, grunnlagt i 1972.

Oljevirksomheten gjorde Norge til et av verdens rikeste land, men hadde også vanskelige sider. Omstillinger i næringslivet, utblåsing på Bravoplattformen og hasardiøse arbeidsforhold var noen av dem.

Protest

  • «Ingen klassekamp uten kvinnekamp», 1. mai i Oslo 1976. Ukjent fotograf / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

1970-tallet ble innledet med EF-striden, mens «slaget» i Slottsparken mellom politi og ungdom natt til 1. mai 1978 markerte at en periode snart var over.

Tiårets motsetninger ga seg utslag i en rekke store og små protestbevegelser, som pekte i ulike retninger. I begynnelsen hadde det en radikal politisk karakter, men det ble avsluttet med en voksende høyrebølge.

1970-tallet var kvinnekampens, sameopprørets og miljøbevegelsens tid, men også en periode da protestene mot skatter og avgifter, byråkrati og et voksende antall innvandrere begynte for alvor. Både AKP (ml) og Fremskrittspartiet oppsto i 1970-årene.

Pop

  • Folkrockgruppa Folque på scenen på Fredrikstenfestivalen, 1975. Helge J. Wiik / Norsk Folkemuseum

I overgangen mellom 1960- og 70-tallet oppsto nye musikkformer som countryrock, folkrock, prog-rock og heavy metal. Discoen hadde sitt gjennombrudd midt i tiåret, mens slutten ble preget av punk og new wave. 

I Norge sto visebølgen sterkt, der ikke minst Lillebjørn Nilsen gjorde seg bemerket, mens midten av tiåret langt på vei var dominert av progressiv rock representert ved band som Popul Vuh. Som symboler på kontrastene i 1970-tallets popkultur kan settes platåskoene og busserullen. Ytterpunktene tydeliggjøres i de svenske bandene ABBA og Hoola Bandoola Band, som begge var populære i Norge.