Hus flyttes fra Porsanger til Norsk Folkemuseum

Utstillingsåpning: Et gjenreisningshus flyttes fra Finnmark til Oslo for å vise Finnmarks dramatiske historie. Forberedelsene til dette arbeidet blir fotoutstilling i Porsanger Rådhus.

Utstillingsåpning 2. mars 2019, kl. 18:00.

  • Feltarbeid i Finnmark
    Prosjektmedarbeidere og samarbeidspartnere under demontering av bolighuset fra Olderfjord. Haakon Michael Harriss / Norsk Folkemuseum

Et bolighus og et fjøs flyttes fra Porsanger tilNorsk Folkemuseum i Oslo. Husene skal vise hverdagslivet i Finnmark på 1950-tallet, der okkupasjon, tvangsevakuering og nedbrenning satte sitt preg på gjenreisningen. Flytting av hus til et museum er mye mer enn demontering og transport. Det er å bli kjent med folk som bor i området, høre deres historier og å få bilder av hus, mennesker og landskap. Forberedelsene til flyttingen blir nå en fotoutstilling i Porsanger Rådhus.  

Historien om en familie

Ole Andreas Persen ble født i 1899 i Smørfjord og giftet seg med Elvira Antona Kristine, som var født 1905 i Olderfjord. Ole var skytebas i Vegvesenet og drev også med jordbruk og fiske. Høsten 1944 ble hjemmet deres i Olderfjord brent av den tyske okkupasjonsmakten, og familien ble tvangsevakuert til slektninger i Troms. Etter krigen flyttet de tilbake til Olderfjord og bygget et nytt bolighus på samme tomt. I 1956 kom elektrisiteten til Olderfjord og hjemmet fikk innlagt strøm.

Huset som familien Persen bygde rett etter krigen skal danne rammen for Norsk Folkemuseums fortelling om de dramatiske hendelsene i krigens sluttfase og om gjenreisningen av Finnmark.

Bolighuset med tilhørende utedo er flyttet fra Finnmark sammen med et fjøs fra Indre Billefjord. Inventar fra husene er også med på flyttelasset. Husene skal settes opp på Norsk Folkemuseum og innredes slik de fremsto i 1956 da strømmen akkurat var lagt inn og tre generasjoner bodde i bolighuset fra Olderfjord.

Møter med mennesker

  • Arvid Petterson, Brennelv
    Arvid Petterson, Brennelv. Foto: Haakon Michael Harriss / Norsk Folkemuseum

Husene skal også formidle mangfoldet i Finnmark, et område der flere folkegrupper møtes, med barsk natur og store geografiske variasjoner. Derfor har det vært viktig å snakke med mange mennesker fra ulike deler av Finnmark, sier prosjektleder Birte Sandvik. Gjennom flere besøk i løpet av 2015 og 2016 har museet blitt kjent med folks historier og besøkt deres hjem. Museet har samarbeidet tett med mange i Finnmark. Gjenreisningsmuseet i Hammerfest, Porsanger Museum og Porsanger kommune er viktige partnere. Men ikke minst de mange menneskene som har åpnet sine hjem har vært viktige bidragsytere. Fotoutstillingen viser noen av dem. 

Vi har fotografert hus, mennesker og landskap. Vi har snakket med sterke personligheter, folk i alle aldre og mennesker med ulik bakgrunn. Alle har en historie å fortelle. Vi er svært takknemlige for alle som har ønsket oss velkommen og delt sine fortellinger med oss.

Birte Sandvik, prosjektleder

Kontaktperson:
Kommunikasjonsleder Paal Mork, tlf. (+47) 90198099
paal.mork@norskfolkemuseum.no

Mer om Finnmark 1956 på Norsk Folkemuseum