Portrett av kong Christian III

Innkommet til museet fra Oslo.
Ukjent kunstner. Antakelig begynnelsen av 1800-tallet.
NF.01610

  • Christian III
    1/1
    Christian III, født 1503, konge 1536-1559

Forbildet for dette maleriet av reformasjonskongen Christian III er trolig hentet fra Regum Daniae Icones – et bokverk fra 1646 med 102 avbildninger av danske regenter. Serier med standardiserte kongeportretter basert på disse bildene ble produsert og kopiert i stort antall og hengt opp i danske kirker, slott og herregårder. Enkelte eksemplarer finnes også i Norge. Christian IIIs valgspråk «Skje Herrens vilje» er skrevet på latin øverst i bildet.