Portrett av Martin Luther

Innkommet til museet fra Korgen i Nordland.
Ukjent kunstner. Antakelig 1600-tallet.
NF.01109

  • Martin Luther
    1/1
    Martin Luther (1483-1546) Haakon Michael Harriss / Norsk Folkemuseum

Dette portrettet viser Martin Luther i hans arbeidsværelse med Den augsburgske bekjennelse, lutheranernes viktigste kampskrift, i hendene. Nederst til høyre ses Bibelen, og på bordet ligger en av Luthers egne skrifter. Den hvite svanen er et Luther-symbol som går tilbake til den tidlige reformatoren Jan Hus (1369–1415). Bildet er trolig malt på bakgrunn av et kobberstikk av den nederlandske kunstneren François Stuerhelt fra midten av 1600-tallet.