Hopp til hovedinnhold

Portrett i Norge

Med denne utstillingen har Norsk Folkemuseum ikke bare lagt vekt på å vise personer som har hatt en betydningsfull rolle i norsk sarnfunnsliv, snarere ønsket museet, som kulturhistorisk museum, å rette søkelyset mot portrettet som kilde til ulike sider av vår historie.

Gjennom portrettet møter en enkeltmennesket. Møtet med individet får en til å stille spørsmål om hvem de var, om hvilken rolle de spilte i sin samtid, om deres sosiale kår. Hvilket liv levde de? Hvordan var tida de levde i? Møter en enkeltmennesket eller bare en stand? Spørsmålene er mange. Kanskje ga utstillingen svar på noen av disse.

 • 1/8
  H. C. F. Hosenfelder: Kathrine Elisabeth Gløersen.
 • 2/8
  H. C. F. Hosenfelder: Ole Gløersen. Norsk Folkemuseum
 • 3/8
  Carl Peder Lehmann: Amalie Sophia Bekkevold Norsk Folkemuseum
 • 4/8
  Peder Aadnes: Kield Hansen. Norsk Folkemuseum
 • 5/8
  Ukjent maler: Magdalena ElselenaWenzel. Norsk Folkemuseum
 • 6/8
  Carl Peder Lehmann: Henrik Wergeland Norsk Folkemuseum
 • 7/8
  Matthias Stoltenberg: {Brødrene Forseth. Norsk Folkemuseum
 • 8/8
  Frøysokepitafet Norsk Folkemuseum

Mange av de utstilte portrettene  var innlånt. Her portretter fra Norsk Folkemuseum samling vist på utstillingen.

Presseomtale

 • 1/1
  Dagbladet 11. november 2004.