Hopp til hovedinnhold

Prestegård, bedehus og skolestue

Prestegård

Siden middelalderen har det vært knyttet bolig til prestekallet, med tilhørende gårdsbruk for å sikre presten fast inntekt. Fra reformasjonen ble prestene kongelige embetsmenn. Blant embetsfolk hadde prestene den bredeste kontaktflaten med almuen, og fra prestegårdene spredte europeiske impulser seg til folk.

  • Hagen ved Leikanger prestegård
    1/1
    Hagen ved Leikanger prestegård på Norsk Folkemuseum. Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum

Bedehuset

Tusentalls nordmenn knytter sin åndelige identitet til bedehuset. Generasjoner av barn og unge har minner fra de utallige antall møter, basarkvelder og juletrefester som har vært arrangert i bygdas bedehus, enten det het Bethlehem, Betel, eller Betania.

Skolestua

«Lov om Almueskolevæsenet paa Landet», eller «fastskoleloven» av 1860, slo fast at det skulle bygges egne skolehus i hver skolekrets i bygde-Norge.