Hopp til hovedinnhold

Privat eid – offentlig styrt

Dokumenter fra norske apotek

Utstillingen bygger på Farmasimuseets arkivalia. I samlingen finnes dokumenter som beskriver både opprettelse og drift av norske apotek fra slutten av 1700-tallet og frem til våre dager. Materialet stammer fra mange av landets apotek og omfatter opplysninger knyttet til både enkeltpersoner, apotek og offentlige institusjoner. Eksempler på dokumenter er bevillingsbrev, visitasjonsprotokoller, regnskapsoversikter, sprit- og narkotikaregnskap, laboratorie- og produksjonsjournaler og personaloversikter. Dokumentene viser tydelig at selv om apotekene i Norge har vært privat eiet og drevet, har de alltid vært under
streng offentlig kontroll.

  • 1/1